Descobreix tots els i les membres de la Junta Directiva de Bohèmia Teatre

Per nosaltres, totes elles conformen l’esperit i valors que defensem des de Bohèmia.

Junta Directiva

La Junta Directiva de Bohèmia Teatre la conformen el President, la Tresorera i la Secretaria. És un òrgan de govern intern que s’assegura del correcte funcionament de l’associació tenint en compte els valors i els objectius acordats.

Victor Fernández

Victor Fernández

President

Mariona Bosch

Mariona Bosch

Secretària

Rosa Maria Planes

Rosa Maria Planes

Tresorera